Bilde_citynord_karoline.jpg
 
 

Grunnpilarer

Smartere Transport Bodø skal være pådriver for å skape fremtidens transportutvikling. Vi skal bidra med unike delprosjekter som kan tilpasses andre byer og sentra. Grunnstammen i prosjektet er fire pilarer. Disse fire pilarene skal levere på alle målområdene. De leverer også grunnmuren til alle delprosjektene.

 

Artboard 1 copy 2.png

Pilar 1: MoBo

Problem som skal løses

Etablere felles nav for bestillinger og distribusjon av betaling.

Mål

Enkelt for lokale og nasjonale transporttilbydere å tilknytte sine tjenester til en felles plattform for bestilling og betaling.

Skalering

Plattformen er generisk og benyttes allerede på Avinors flyplasser.

Artboard 1 copy.png

Pilar 2: Folkeflyt

Problem som skal løses

Fragmentert innsikt i bevegelsesmønster til, fra og i byen.

Mål

Tilby oppdatert informasjon og innsikt i bevegelsesmønsteret (mennesker og gods) til interessenter.

Skalering

Avinor og Telenor besitter allerede informasjon på nasjonalt nivå, tjenestene kan relativt enkelt adopteres til andre steder og interessenter.

Artboard 1.png

Pilar 3: Mobil infrastruktur

Problem som skal løses

Hvordan tilgjengeliggjøre mobile nettverkstjenester i stor skala som effektivt kan benyttes av publikum med ulike typer sensorer som benyttes i en by?

Mål

Etablere en robust, sikker og standardisert mobil infrastruktur med svært høy dekningsgrad og kapasitet i byer og på steder med spredt bebyggelse.

Skalering

Løsningen bygger på allerede eksisterende 4G-nett og vil fra oktober 2018 utvides med støtte for sensorer og tingenes internett. Løsningen vil gradvis utvides til også å omfatte 5G.

Artboard 1 copy.png

Pilar 4: Brukermedvirkning

Problem som skal løses

Vi må snu tankegangen i offentlig sektor fra å løse problemer for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen med dem.

Mål

Ved å ha fokus på samskaping i prosjektet skal vi invitere inn forskjellige aktører fra svært ulike felt som jobber sammen mot et felles samfunnsmål - allerede fra idéfasen .  

Skalering

Det sterke fokuset på samskaping gjør Bodø utmerket posisjonert som en pilot for løsninger som kan replikeres og skaleres både opp og ned av større og sågar mindre byer og kommuner i Norge.