Bilde_ideer_topp_lav.jpg

   

 

Delprosjekter

Prosjektet har ti delprosjekter som leverer både teknologisk nyvinning, innovativ infrastruktur og tjenester, med bred involvering i hele Bodø.

Artboard 1 copy.png

Mobility as a Service (MaaS)

Delprosjekt 1

Problem som skal løses

Hvordan kan vi samle de mange ulike tilbudene, som gir et uoversiktlig tilbud for faste brukere og besøkende?

Mål

Ved inngangen til 2023 skal det finnes en MaaS-løsning for Bodø. Den skal inkludere buss, hurtigbåt, tog, delingsbiler og taxi.

Skalering

Skal kunne skaleres ned til typiske regionsentra (10.000-30.000 innb). Særlig fokus på de ni andre sentra i Nordland.

Artboard 1.png

Miljødashboard

Delprosjekt 2

Problem som skal løses

Hvordan bevisstgjøre og engasjere publikum slik at de velger mer miljøvennlige transportformer?

Mål

Reduksjon av klimautslipp som følge av overgang til miljøvennlige transportformer og mer bruk av kollektivtransport.

Skalering

Løsningen kan enkelt skaleres både i Nordland fylke, og kan også kopieres til andre norske kommuner og fylker.

Artboard 1 copy 2.png

Betalingsløsning

Delprosjekt 3

Problem som skal løses

Hvordan kan vi skape en sømløs påstigning og avstigning i kollektivtrafikken slik at reisen blir mer effektiv (raskere)?

Mål

Passasjerer med smarttelefon skal kunne gå av og på bussen uten å foreta noen handlinger for å kjøpe billett.

Skalering

Løsningen kan enkelt skaleres både i Nordland fylke, og kan også kopieres til andre norske kommuner og fylker.

Artboard 1.png

Stimulere til nyskapning i lokalt næringsliv

Delprosjekt 4

Problem som skal løses

Det offentlige i Norge handler for 5 milliarder årlig. Mye av dette kan heller benyttes for å stimulere til næringsutvikling, bedre tjenester til innbyggerne og bærekraftig verdiskaping.

Mål

Bidra til verdiskaping og etablering av arbeidsplasser lokalt samt utvikle nye produkter og tjenester her som eksporteres internasjonalt.

Skalering

Vi ønsker å bidra til innovasjonsløftene klima og miljø, samt digitalisering i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Ved å gå i front og ta med oss andre fylkeskommuner og kommuner i Norge og andre aktører internasjonalt, sørger vi for spredning og skalering av løsninger utviklet gjennom vårt prosjekt.

Artboard 1 copy 2.png

Grønn 

Geo-fencing

Delprosjekt 5

Problem som skal løses

Kan V2x-teknologi bidra til å dempe ulempene ved privatbilene i sentrum?

 

Mål

I januar kjører over 75 prosent av hybridbiler kun på el i Bodø sentrum.

Skalering

Pga av begrenset bruk av både nettkapasitet og krav til utstyr kan dette overføres til alle.

Artboard 1 copy.png

Dynamisk veiviser

Delprosjekt 6

Problem som skal løses

De reisende har behov for informasjon og skilting på sitt språk. Lokale aktører har behov for å gi informasjon som blir forstått av de reisende.

Mål

Selskaper og organisasjoner utenfor lufthavn og havn får informasjon om reisendes nasjonalitet og kan endre språk i sine flater og kanaler.

Skalering

Etableres som generiske tjenester med egne lokasjonskoder.

Artboard 1 copy.png

Selvkjørende busser

Delprosjekt 7

Problem som skal løses

Kan vi tilby trygge, fleksible og komfortable reiser uten sjåfører?

Mål

I 2022 kjører en selvkjørende buss uten sjåførstyring.

Skalering

Vil kreve noe infrastruktur i veg, i tillegg til vegstandard. Det vil kunne tas i bruk av større tettsteder og byer.

Artboard 1.png

Auto Bag

Delprosjekt 8

Problem som skal løses

Forenkle den reisendes mulighet til å velge ønsket transportform til og fra flyplassen.

Mål

Muliggjøre grønnere passasjertransport til og fra flyplassen.

Skalering

Skalerer nasjonalt innenfor fase 1. Fase 2 vil avhenge av lokal infrastruktur og øvrige forhold.

Artboard 1 copy 2.png

Opplev Bodø

Delprosjekt 9

Problem som skal løses

Hvordan kan vi få turister til å benytte seg av offentlig/grønn kommunikasjon?

Mål

Ved prosjekt slutt (Q2 2023) skal 20 prosent av besøkende ha lastet ned «Opplev Bodø».

Skalering

Dette er i stor grad et bakromsprosjekt. Det handler om å samle kunnskap kommune/byen allerede har og gjøre den tilgjengelig. Kan skaleres opp og ned.

Artboard 1.png

Pasientmobilitet

Delprosjekt 10

Problem som skal løses

Fragmentert og manglende informasjonskoordinering mellom involverte aktører og pasient.

Mål

Enklere og mer forutsigbar reise for pasienter eller mennesker med assistansebehov.

Skalering

Nasjonalt.

 
Bilde_citynord_karoline.jpg

Det er i underkant av 4.000 bedrifter registrert i Bodø med over 26.000 ansatte, noe som gir kommunen et sammensatt og allsidig næringsliv.